Čištění Bystřičky

Sraz u vl. nádraží v 8.45 hod.

Návrat u vl. nádraží v 15.00 hod.

Čištění Bystřičky proběhne v sobotu 7. 4. od 9:00 do 15:00 hod.
S sebou: dobrou obuv, oblečení, které se může ukázat, pracovní rukavice (pro větší budou i erární, ale malé nedostaneme), svačinku a pití. Odpoledne se bude dělat oheň, za odměnu každý dostane špekáček a chleba.
Snad bude teplo, ale určitě bude svítit sluníčko.


Pro některé náhradní oblečení, kdyby se zase koupali.
Akce proběhne za podpory:
– povodí Moravy
– lesů města Olomouce
– ve spolupráci s Uklidme Česko
Všechny zve
za středisko Stody, Veverka, Silvie – Hejhulka