Činnost

Naše činnost je zaměřená na práci s dětmi, smysluplnou náplň jejich volného času, a hlavně výchovu. V oddíle děti nalézají kamarády mezi svými vrstevníky, ale i vzory z řad vedoucích družin a oddílu. Setkávají se každý týden v klubovně na pravidelných družinových schůzkách. Jednou za čtrnáct dní vyjíždějí na jednodenní výpravy a jednou za dva měsíce na celý víkend. Nabízíme ale i akce delší než víkend, a sice o různých školních prázdninách.

Tradiční akce:

  • zimní tábor na horách – lyže
  • podzimní prázdniny
  • vánoční výlet na chatě
  • příměstské tábory
  • velikonoční výprava
  • letní tábor pod stany

Příspěvky na činnost

Děti platí jednou za rok členské příspěvky v částce 700 Kč. Běžnou činnost (provoz klubovny, výlety, a vícedenní akce) hradíme z příspěvku rodičů na danou akci. Ve stále hojnější míře se snažíme získávat také sponzorské dary, ať už materiální či finanční.
Jsme výhradně dobrovolnická organizace – veškerou činnost (včetně organizační a administrativní) dělají naší členové a příznivci bez finanční odměny. Máte – li nápad, jak nás podpořit, budeme Vám moc vděční. Stačí se ozvat vedoucímu oddílu, děkujeme.
Všem sponzorům moc děkujeme.