Historie oddílu

Náš oddíl „Jitřenka“ byl založen v roce 1985 pod hlavičkou školy „Demlova“, pod pionýrskou organizací. Oddíl založila Jitřenka, která ho vede do dnešní doby. Po sametové revoluci v našem státě v roce 1990 se naše oddílová rada rozhodla vstoupit do skautského hnutí, které bylo právě v Olomouci obnoveno, neboť v době totalitního režimu byl skauting zakázán. Pro vstup byla hlavně Jitřenka, která ostatní přesvědčila, protože měla plno předků, kteří skautovali.
Pro náš oddíl to znamenalo mnoho změn. V té době jsme byli koedukovaný oddíl, což bylo špatné pro skautské oddíly ve městě. Chtěli nás rozdělit, ale nešlo to. Měli jsme moc společného, jak zvyky, tak tradice, dokonce hrozilo, že by starší členové raději ukončili činnost. Proto jsme zažádali o výjimku, abychom i nadále mohli fungovat jako dosud. Bylo nám vyhověno třetím střediskem v Olomouci, kde jsme registrovaní stále.
V oddíle jsme měli díky Jitřence zavedený družinový systém i stezky již před vstupem do skautského hnutí, tak jsme výchovný systém moc měnit nemuseli. V roce 2001 jsme se přestěhovali z klubovny Na Letné, kde jsme působili deset let, do klubovny na skautském domě v Olomouci, Holická 31/19.
Na MŠ Čapka CHoda máme klubovnu, kde se scházejí naše nejmenší světlušky „ VEVERKY“. Je tradicí, aby v našem oddíle byla vždy družina „Veverek“, protože je to historická družina v začátcích celého oddílu.

Tábory:

1989  Bušín u Mohelnice (červenec)
1990  Bušín u Mohelnice (červenec)
1991  Bušín u Mohelnice (červenec)
1992  Bušín u Mohelnice (červenec)
1992  Bohuslavice (srpen)
1993  Bušín u Mohelnice (červenec)
1993  Bohuslavice (srpen)
1994  Bušín u Mohelnice (červenec)
1994  Bohuslavice (srpen)
1995  Bohuslavice (červenec)
1995  Bušín u Mohelnice (srpen)
1996  Bohuslavice (červenec)
1996  Bohuslavice (srpen)
1997  Bohuslavice (červenec)
1997  Bohuslavice (srpen)
1998  Bohuslavice (červenec)
1998  Dzbel u Konice (srpen)
1998  Bohuslavice (srpen)
1999  Bohuslavice (červenec)
1999  Bohuslavice (srpen)
2000  Bohuslavice (červenec)
2000  Chorvatsko – RÁB (srpen)
2001  Cakov (červenec)
2001  Nejdek u Bělotína (červenec)
2001  Itálie – Gargáno (srpen)
2002  Chorvatsko – Vodice (červenec)
2002  Nejdek u Bělotína (srpen)
2003  Nejdek u Bělotína (srpen)
2003  Itálie – Lido DEGLI ESTENSI (srpen)
2004  Nejdek u Bělotína (srpen)
2004  Chorvatsko – RÁB (srpen)
2005  Nejdek u Bělotína (srpen)
2005  Itálie – Palmová riviera (srpen)
2006  Nejdek u Bělotína (srpen)
2006  Itálie – Gargáno (srpen)
2007  Vltava – sjezd řek (červenec)
2007  Pohořany (červenec)
2007  Itálie – Lido DEGLI ESTENSI (srpen)
2008  Jedovnice – Blansko (červenec)
2008  Itálie – Carlote (srpen)
2009  Sloup – Blansko (červenec)
2009  Itálie – Lido (srpen)
2010  Jedovnice – Blansko (červenec)
2010  Chorvatsko – Šibeník (srpen)
2011  Jedovnice – Blansko (červenec)
2011  Itálie – Palmová riviera (srpen)
2012  Jedovnice – Blansko (červenec)
2013  Karlov – na lyžích (březen)
2013  Jedovnice – Blansko (červenec)
2014  Karlov – na lyžích (únor)
2014  Jedovnice – Blansko (červenec)
2015  Karlov – na lyžích (únor)
2015  Jedovnice – Blansko (červenec)
2015  Olomouc – Příměstský tábor (červenec)
2016  Karlov – na lyžích (únor)
2016  Jedovnice – Blansko (červenec)
2016  Olomouc – Příměstský tábor (červenec)
2017  Karlov – na lyžích (únor)
2017 Jedovnice – Blansko (červenec)
2017 Olomouc – Příměstský tábor (červenec)
2018 Karlov – na lyžích (únor)
2018 Jedovnice – Blansko (červenec)