Oddíl

Po poslední obnově v roce 1990, se stal Junák největším občanským sdružením zaměřujícím se na výchovu děti a mládeže v české republice. Junák je členem světového skautského hnutí, které má zastoupení v 156 státech. V Olomouci se registruje každoročně průměrně 1.500 členů.
Metody skautské výchovy jsou soustavou výchovy, sebevýchovy a rozvoje charakteru založené na neustálém osobním rozvoji a učení se prostřednictvím praktických činnosti a her. Posláním Junáka je rozvíjet osobnost lidí v každém věku.
Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílu. Oddíl se dělí na družiny. Během roku se děti scházejí na pravidelných družinových schůzkách jednou týdně. Družinové schůzky jsou plné her, ale skautky a skauti si zábavnou formou také procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. Cílem skautingu je vychovávat člověka všestranně vzdělaného, tvořivého, schopného spolupracovat v týmové práci. Pěstovat v něm základní charakterové vlastnosti, které jej provází životem jako je spolehlivost, zodpovědnost, odvážnost.

V našem oddíle máme 45 členů, z toho je 40 dětí a 5 členů ve vedení oddílu.


Vedení oddílu:

       Vedoucí oddílu:        Silvie Dosoudilová        Zástupce oddílu:        Jiřina Sehrigová

Družiny:

Veverky

Družina světlušek a vlčat, která sdružuje chlapce a dívky ve věku 6 – 8 let. Krom her je zde celoroční náplní i základní skautská nauka, přiměřená jejich věku.

Schůzky: pondělí 16:30 – 18:00, klubovna je v MŠ Čapka Choda, kousek od Tererovy školy

Pokřik:

My jsme skautky veselé, název Veverčat neseme.
Naše mladá družina, překážky hned překoná.
Hola, hola, hola hej, ruce k práci každá dej!


 Medvědi

Družina Medvědů v našem oddíle sdružuje dívky a chlapce ve věku 8 – 10 let. Jejich činnost se zaměřuje na rukodělné práce a hry.

Schůzky: pondělí 16:30 – 18:00, klubovna je v MŠ Čapka Choda, kousek od Tererovy školy

Pokřik:

Medvědi jsou pašáci, umí zabrat při práci,
v přátelství jsou stálí, taky jim to pálí,
a legraci nezkazí, málo kdo je porazí.


Stopaři

Družina starších holek a kluků ve věku od 9 – 13 let výše. Jejich činnost se zaměřuje na rukodělné práce,pohybové hry a učení o přírodě.

Schůzky: pondělí 16:30 – 18:00, klubovna je v MŠ Čapka Choda, kousek od Tererovy školy

Pokřik:

Stopu ve svém znaku máme, zbabělostí pohrdáme,
odvahu, kus chytrosti, to jsou naše vlastnosti.

Draci


Družina která sdružuje chlapce a dívky ve všech věkových kategorií. Zabývá se zálesáckým životem v přírodě a spíše práci s dřevem.

Schůzky: středa 16:30 – 18:00, klubovna je v MŠ Čapka Choda, kousek od Tererovy školy

Pokřik:

Hej, Hej, Hej, draci jsou nej,

všechno nás naučí a ve všem zaučí

hej, hej, draci jsou nej.